Πρόγραμμα

Δευτέρα             Τρίτη                   Τετάρτη         Πέμπτη                 Παρασκευή

Γυμναστική       Γλώσσα               Γλώσσα           Γλώσσα                  Γεωγραφία
Γλώσσα            Γλώσσα                Γλώσσα           Μαθηματικά           Φυσική
Γλώσσα            Ευέλικτη Ζώνη     Μαθηματικά    Φυσική                   Μαθηματικά
Αγγλικά             Ευέλικτη ζώνη      Γαλ/Γερ.          Αγγλικά                 Αγωγή
Μαθηματικά     Φυσική                  Ιστορία            Ιστορία                   Μουσική
Θρησκευτικά    Γυμναστική           Τεχνικά            Γεωγραφία            Θρησκευτικά
                          Αγγλικά                                          Γαλ./Γερ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: